lang

THK-FLOW valukoneet

 • THK-Flow on markkinoiden nopein ja luotettavin automaattinen ontelolaatan valukone, jossa on vakiovarusteena kaikki tehokkaassa tuotannossa vaadittavat laitteet ja toiminnot. Keskimääräinen valunopeus on laatan tyypistä, raaka-aineista, valuolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen on 1,2 – 2,5 m/min.

 • THK-Flow valukoneiden toiminta perustuu ns. ruuviahto-puristustekniikkaan. Koneen ahtoruuvit ja muottilevyt yhdessä ahtavat betoninmassan tarkkamittaiseen ja lujaan ontelolaattamuotoon. Ruuviahtotekniikka on yksinkertainen ja kompakti konstruktioinen. Siinä on yhdistetty liukuvalu- ja hiertopuristustekniikan parhaat ominaisuudet.

 • Näin saadaan aikaan hyvä lujuustaso ja erinomainen valutulos verrattuna muilla tekniikoilla toimiviin koneisiin. Tämän sarjan koneet koostuvat kahdesta osasta – voimayksiköstä ja valuyksiköstä. Kokonaiskorkeus on 2550 – 2680 mm petin pinnasta riippuen laattatyypistä.

 • THK-Flow voimayksikkö
  Voimayksikkö toimii käyttöyksikkönä kaikille vaihdettaville valuyksiköille, joilla valetaan 1200 mm leveää ja 150 – 500 mm korkeita ontelolaattaa. Se sisältää automatiikka- ja ohjauslaitteet,betonisuppilon sekä myös hihnatoimisen betonin syöttöyksikön, joka varmistaa tasaisen betonimassan virtauksen eri laattojen valuyksiköihin. Voimayksikössä on portaattomat nopeuden säädöt taajuusmuttajilla kaikille koneen työliikkeille toiminnoille.

 • THK FLOW voimayksikkö sisältää näyttöpaneelin koneen toiminnan säätöä ja tarkkailua varten, jossa on mm:
  · koneen työliikkeiden kuormituksen näyttö,
  · työliikkeiden nopeuksien näyttö ja vaihto
  · 3 esiaseteltavaa painiketta / liike
  · hälytys ylikuormituksesta ja sen kuittaus
  · hälytys voiteluaineen loppumisesta
  · ilmoitus betonin loppumisesta

 • THK FLOW voimayksikön valvonta-automatiikka huolehtii mm. betonin valupaineen automaattisesta säädöstä (kevennys/vastustus), ruuvisuppilon betonin määrän valvonnasta ja sen täytön automaattisesta käynnistyksestä sekä pysäytyksestä.

 • Se antaa myös tiedon betonin kuljettimelle uuden annoksen tyhjennyksestä ja pysäyttää koneen, jos betoni loppuu sekä käynnistää koneen uudelleen betonin lisäyksen jälkeen. Kontaktitieto välikuljettimelle mahdollistaa valukoneen seurannan.

 • Voimayksikkö säilyttää siihen liitettävien valuyksiköiden toimintaparametrit ja ottaa ne automaattisesti käyttöön liitettäessä kyseinen valuyksikkö uudelleen voimayksikköön.

 • Voimayksikön kosketusnäytössä on painikkeet käyttäjälle seuraavia toimintoja varten:
  · parametrien asetus
  · hätä seis
  · käynnistys ja pysäytys
  · valinta automaattinen tai käsikäyttö
  · huoltoverhojen avaus ja sulkeminen.

 • Huoltoa varten on järjestetty mahdollisuus säädellä näyttöpaneelista käsin kaikkia koneen toimintoja tarpeen mukaan.

 • Voimayksikön tekniset tiedot:
  Paino 2500kg
  Pituus 5000mm
  Leveys 1750mm
  Korkeus 2200mm
  Liityntäteho 60kW
  Virransyöttö 3x100A / 400VAC 50Hz

 • Voimayksikkö sisältää:
  Automaatio- ja sähkökeskuksen koneen toimintoja varten.
  Betonimassasuppilon.
  Hihnasyöttimen betonimassan annostamiseen valuyksikölle.
  Tiedonsiirron THK-Ganty jaTHK- Cruiser koneiden ohjaus- ja käyttötietoja varten.
  Sähköinen ja mekaaninen liityntä valuyksikköön.

 • Vaihtoehtoiset varusteet:
  Kaapelikela virransyöttöä varten.
  GSM-modeemiyhteys automaatiojärjestelmään.
  Vesitankki petin kasteluun valun aikana.

 • THK-Flow valuyksikkö:
  Valmistamme erillisen THK-Flow valuyksikön jokaiselle ontelolaattapaksuudelle (150 mm, 200 mm, 265 mm, 320 mm, 320 mm raskas, 370 mm raskas, 400 mm ja 500 mm). Valuyksikön vaihto kestää noin 5 minuuttia. Näin laattatuotanto saadaan joustavaksi ja katkottomaksi, sekä säästetään merkittävästi niin tuotanto, kuin käyttökuluissakin.

 • THK FLOW valuyksikössä on automaattinen, sähkömekaaninen valupaineen säätöjärjestelmä, jossa käyttäjä säätää mekaanisesti valupainealueen.

 • Valuyksikön tekniset tiedot:
  Paino: 5400 kg
  Pituus: 4000 mm
  Leveys: 1650 mm
  Korkeus: 1200 mm

 • Valuyksikkö sisältää:
  · Erilliset toisistaan riippumattomat hiertolevyt ontelolaatan ylä- ja sivupinnoille
  · Hiertolevyjen nopeudet ovat säädettävissä portaattomasti valuprosessin aikana
  · Säädettävä ruuvisuppilon kulma ja valumisaukko.
  · Öljykylpy voidellut ruuviakselit.
  · Metalflex järjestelmä vaakaliikkeiden mekaniikassa.
  · Betonimassan syöttöruuvien nopeus on säädettävissä portaattomasti valuprosessissa
  · Automaattinen betonimassan valupaineen säätöjärjestelmä laatan ylä- ja alaosassa.
  · Säädettävät vaijeriohjaimet esijännitysvaijerien tarkkaa paikoitusta varten ylä- ja alavaijereille.
  · Automaattinen keskusvoitelujärjestelmä kriittisten kohteiden voiteluun.

 • Käytettävän betonin on oltava tasalaatuista ja suurin raekoko 150 mm laatoille on 12 mm sekä muille laatoille 16 mm.

flowkansiflowflowkokoflowpohja