lang

THK-GANTRY kuormaintelakka

 • Tekniset tiedot:
  - puoliporttaalikonstruktio
  - jänneväli n. 7.6-11.4 m
  - ajonopeus 0- 30 m/min
  - 3 esivalittavaa nopeutta valukoneen seurantaan
  - nostin valukoneen ym. siirtoon 8 tn
  vaunun ajonopeus 0 – 5 m/min
  nostonopeus 2,5/0,4 m/min

 • Sähkötiedot:
  - liitäntäteho 80 kW/7,5 kW 400 VAC/50 Hz
  - sähkökisko virransyöttöön 4 x 125 A
  - virran syöttölaitteet THK-Flow valukoneeseen

 • THK-Gantry -kuormaintelakka on suunniteltu THK-Cruiser valumassakuormaimen betonisiilo-osan sivusiirtoon. THK-Cruiserin saavuttua pitkittäisradalla Gantryn kohdalle telakointilaitteisto lukitsee sen Gantryn poikittaisrataan ja päävaunu jää liikkumaan vapaasti pitkittäisradalla Gantryn mukana. Betoninkuljetussiilo siirtyy automaattisesti Gantryn rataa THK-Flow -valukoneen yläpuolelle betonin tyhjennystä varten.

 • THK-Gantry on ohjelmoitu seuraamaan automaattisesti THK Flow –valukonetta valutapahtuman aikana. Betonin tyhjennys tapahtuu aina optimaalisessa kohdassa ja kulloisenkin tarpeen mukaan, eikä hukkamassaa näin synny. Gantry hoitaa myös valukoneen virransyötön ja Cruiserin tyhjennyksen ohjauksen radioyhteydellä. Gantryssa olevaa nostinta voidaan käyttää koneitten ja tarvikkeiden nostoon.

gantrygantrypohja