lang

THK-TRESTLE varastointipukki

  • Siirto- ja varastointipukit on erityisesti suunniteltu ontelolaattatuotantoon. Pukkien suunnittelun ajatuksena on ollut vähentää käsittelykustannuksia ja lisätä tehokkuutta tuotannossa, kuljetuksessa ja varastoinnissa. Niitä on helppo siirrellä ja myös säilyttää.

  • Pukit antavat mahdollisuuden lastata ontelolaatat jo tehtaalla suoraan petiltä siihen järjestykseen kuin ne työmaalla puretaan. THK-Trestle varastointipukkien kantokyky on mitoitettu kuorma-autojen maksimikuormauskyvyn mukaan, joten painavimmatkin kuormat voidaan koota valmiiksi.

tresletreslepohja